top of page

VÄNLIGEN LÄS VARJE BESTÄMMELSE I DETTA AVTAL NOGGRANT. GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER ACCEPTERAR DU DE METODER SOM BESKRIVS I DETTA ANVÄNDARAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER ANVÄNDARAVTALET, ANVÄND INTE TJÄNSTERNA.

 

Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkesslag. Du får inte kopiera eller modifiera appen, någon del av appen eller våra varumärken på något sätt. Du får inte försöka extrahera källkoden för appen och du bör inte försöka översätta appen till andra språk eller skapa derivat versioner. Appen i sig, alla varumärken, upphovsrätt och databasrättigheter samt andra immateriella rättigheter relaterade till appen, tillhör Swift Mobility AB. Swift Mobility AB har åtagit sig att se till att appen är så användbar och effektiv som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i appen och debitera dig för dess tjänster utan att meddela dig i förväg. Detta användaravtal och användarvillkoren (tillsammans med ‘’avtalet’’) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (‘’du’’, ‘’din’’ eller användare) och Swift Mobility AB, som gör affärer som Swift (‘’Swift’’, ‘’Vi’’ eller ‘’Våra’’). Detta avtal anger de materiella villkoren som reglerar din användning av våra tjänster. För din användning av tjänsterna kräver Swift att du (‘’du’’) godkänner alla villkor i detta avtal, i tillämpliga fall. 

 

‘’Avtal’’ betyder detta avtal.

‘’Integritetspolicy’’ avser den integritetspolicy som görs tillgänglig av Swift på (https://www.swiftscooters.se/integritet). 

‘’Elsparkcyklar’’ betyder Swifts elektriska skotrar,

‘’Elektriska Swift skotrar’’ betyder de elektriska skotrarna som Swift hyr ut.

 

‘’Prenumeration’’ avser rätten att använda tjänsterna antingen genom ett abonnemang baserat köp (t.ex. månadskort) eller köp av en fast användningsperiod (t.ex. 24-timmarspass), såsom beskrivs närmare i applikationen.

‘’Elskoter’’ avser Swifts elektriska skotrar, mobilitetstjänster eller liknande hårdvara som tilldelats av Swift.

‘’Tjänster’’ avser elfordonet, webbplatsen, Swift-appen och dess relaterade tjänster som beskrivs och görs tillgängliga på webbplatsen och Swift-appen tillsammans med all annan relaterad tjänst och den information som görs tillgänglig.

‘’Användningsområde’’ är de områden som definierats och anges i Swift-appen där det elektriska fordonet kan drivas och göras tillgängligt. 

‘’Swift’’ betyder Swift Mobility AB, organisationsnummer 559288-0909, Nystrandsgatan 23, 63346 Eskilstuna Sverige.

 

‘’Swift-appen’’ avser alla Swift-programvaror som är tillgängliga via dator och mobila enheter och med vilka du kan komma åt de elektriska fordonen.

‘’Webbplats’’ hänvisar till Swifts hemsida: https://www.swiftscooters.se

Vi samtycker till att låta dig hyra produkterna, i enlighet med villkoren i detta avtal. Om inte annat anges.

 

Alla monetära värde som anges i detta avtal ska anses vara denominerade i svenska kronor (SEK).

 

1 Allmänna villkor

1.1.1 Avtal och parter

Du är den ensamma användaren av tjänsterna som erbjuds av Swift och är således ensam ansvarig för att följa Swifts villkor. Parterna i detta avtal är du och Swift. Det är ditt ansvar att se till att Swifts egendom används på rätt sätt av dig och ingen annan.

 

1.1.2 Åldersgräns

Du intygar att du är minst 18 år när du accepterar dessa villkor.

 

1.1.3 Swifts egendom

Genom att godkänna villkoren godkänner du att använda Swifts tjänster som appen, webbplatsen, immateriella rättigheter och den elektriska skotern på ett respektfullt sätt. Du samtycker till att använda tjänsterna för vilket syfte tjänsten är avsedd för. Dessutom innebär det att du som kund inte får begränsa Swifts egendom genom att använda Swifts tjänster för andra ändamål än Swifts.

 

1.2 Uthyrning

1.2.1 Du och Swift’s elektriska skoter

Du är ansvarig för att bedöma din totala körförmåga, väderförhållanden som glidning, medicinska tillstånd och andra faktorer som kan påverka din förmåga att använda Swifts elektriska skotrar på ett säkert sätt. Användningen av Swifts elektriska skotrar måste utföras på ett säkert och respektfullt sätt, vilket innebär att du måste ta hänsyn till faktorer som kan utgöra en risk för dig och allmänheten när du kör.

 

Tänk på dessa faktorer:

 • Hastighet

 • Bromssträcka

 • Väderförhållande

 • Din nuvarande körförmåga

 • Andra potentiella risker 

 • Hur man använder Swifts elektriska skoter

 

Dessutom intygar godkännandet av dessa villkor att du inte kommer att använda den elektriska skotern i händelse av en defekt på den elektriska skotern. Det är ditt ansvar som kund att göra en säkerhetskontroll av hela den elektriska skotern. Swift avråder dig helt från att använda en elektrisk skoter ifall den har drabbats av en defekt. Swift uppmuntrar dig att kontrollera batterinivån innan du använder skotern för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Vi avråder dig från att använda en elektrisk skoter med låg batterinivå. I händelse av en upptäckt defekt måste du meddela Swift.

 

1.2.2 Tillgänglighet

Du samtycker till att Swifts elektriska skotrar endast är tillgängliga under bra väderförhållanden. Dessutom godkänner du att skotrarna inte kommer att vara tillgängliga hela tiden under säsongen på grund av de elektriska skotrarnas batteritid. Tillgången på elektriska skotrar är begränsad under reparationer, force majeure och omständigheter som gör det omöjligt för Swift att tillhandahålla tjänsten. 

 

1.2.2.1 Force Majeure

Det är en klausul i detta avtal som kan betecknas som ‘’Ursäktlig avtalsbrott’’. Force Majeure strävar efter att frigöra kontrakt överträdelser eftersom brottet ligger utanför parternas kontroll. Partiet kan inte förutse, förhindra eller påverka händelsen i fråga. Med andra ord, oförutsägbara händelser som varken Swift eller du kan kontrollera kommer att frigöra båda parterna från att hållas ansvariga för till exempel fel eller skador. 

 

Exempel på situationer där varken Swift eller du kan påverka resultatet är naturkatastrofer som översvämningar och krig. Oförutsedda händelser är till exempel orkaner och blixtnedslag.

 

1.2.3 Deaktivering

Swift kan begära att en elektrisk skoter avaktiveras när som helst vid behov.

 

1.3 Säkerhet

Swift avstår från ansvaret för din resa. Det åligger dig som kund att tänka på din egen säkerhet som att bära hjälm när du kör för att undvika skador vid till exempel en kollision. Swift rekommenderar starkt att du använder hjälm när du kör. 

 

1.3.1 Den elektriska skotern är ett elfordon

Du samtycker till att använda en elektrisk skoter. En elektrisk skoter kräver att du hanterar den försiktigt med största säkerhet från din sida. Se avsnitt 1.5 där du samtycker till att de elektriska skotrarna måste laddas för att kunna användas och användas för avsedda ändamål. 

 

1.4 Ansvar och ansvarsbegränsning

1.4.1 Lagar och förordningar

Du som kund är ansvarig för att följa de lagar och regler som regleras i det land där den elektriska skotern används. Det är ditt ansvar att aktivera och avaktivera den elektriska skotern i enlighet med de lagar och förordningar som finns i det land där den elektriska skotern används.

 

1.4.2 Områdesbegränsningar

När du laddar ned Swift-appen och du har skapat ett konto, lagt till en betalningsmetod och aktiverat din hyrtid kan du börja använda din Swift-skoter. För att inaktivera hyresperioden, inaktivera den via Swift-appen.

 

Swifts elektriska skotrar kan bara inaktiveras inom vissa områden. Kontrollera Swift-kartan för att se de områden där din elektriska skoter kan inaktiveras. Genom att följa dessa villkor förstår du att elskotern inte kan inaktiveras överallt, vilket innebär att hyrestiden fortsätter tills du befinner dig i ett godkänt parkeringsområde. Swift rekommenderar starkt att du granskar Swift-kartan innan du använder skotern. 

 

Det är strängt förbjudet att överföra en Swift-skoter från en stad till en annan. 

 

De elektriska skotrarna får inte parkeras på privata fastigheter. Förbud mot parkering på bilvägar, inomhus, dolda platser som buskar eller liknande.

 

Det är strängt förbjudet att hindra andra användare från att låsa upp den elektriska skotern genom att gömma sig, lämna den aktiverad eller på annat sätt göra det omöjligt för andra användare att låsa upp skotern.

 

1.4.3 Syfte med användning

Du samtycker till att inte använda den elektriska skotern för något annat ändamål än att transportera dig själv mellan olika platser på ett miljövänligt sätt. Du får inte använda den elektriska skotern för att tävla med någon, leka med den i lekparker etc. Använd den bara för avsedda ändamål, till exempel för att uppleva din stad eller för transport.

 

Du samtycker också till att köra på lagliga vägar där det inte finns något förbud för dig att köra. Dessutom accepterar du att inte köra på grus, berg, gräsmattor, vatten (pool, hav, damm, vattendrag, sjöar, etc) och andra platser där du kan skada dig själv och den elektriska skotern. 

 

1.4.4 Obehörig användning av Swifts egendom

Det är strängt förbjudet att försöka komma åt, hacka, modifiera, manipulera eller reparera Swifts material, hårdvara, information, Swift-appen, koder (såsom källkoder), webbplats eller den elektriska skotern. Du får endast använda vår app, webbplats och vår elektriska skoter för det ändamål för vilket du godkänner detta avtal.

 

1.4.5 Max vikt

Swifts elektriska skotrar har en maximal viktgräns på 120 kg, du godkänner att aldrig överskrida den maximala viktgränsen. Din maximala vikt beräknas som din vikt samt tillbehör som du har/bär.

 

1.4.6 Tunga föremål på Swifts elektriska skoter

Du samtycker till att inte hänga föremål på den elektriska skotern eller bära tunga föremål medan du använder elskotern som kan orsaka skada på egendomen, hindra din körförmåga eller förhindra en säker körning. Det är strikt förbjudet att åka mer än en person på en elektrisk skoter. Dessutom är det förbjudet att använda mobiltelefon under körning eftersom det utgör en säkerhetsrisk och genom att använda en skoter godkänner du automatiskt dessa villkor.

 

När du använder en elektrisk skoter bör du göra det medan du är i ett helt nykter skick. Saker som kan påverka ditt nyktra sinnestillstånd inkluderar droger, alkohol och medicin som kan påverka din körförmåga. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att inte påverkas av något som kan påverka dig, din säkerhet och din körförmåga. 

 

1.4.7 Skyldighet att rapportera incidenter

Om du kraschar, deltar i en olycka, skadar dig själv, skadar den elektriska skotern eller förlorar en elektrisk skoter, måste du rapportera detta till Swift så snabbt som möjligt. 

 

1.4.7.1 Om stöld eller skada uppstår. 

Om du råkar drabbas av en personskada, materiell skada eller en skada orsakad av en tredje part, måste du ringa och anmäla händelsen till polisen i den kommun där du befinner dig och rapportera händelsen omedelbart till Swift. 

 

1.4.8 Rapportering av stöld

Om den elektriska skotern stulits under din hyresperiod är du skyldig att ringa och anmäla händelsen till polisen. En skoter kan eller kommer att betraktas som stulen om:

 

 1. Den elektriska skotern är parkerad i ett icke-godkänt område.

 2. Hyrestiden överstiger 24 timmar.

 3. Den elektriska skoterns GPS är avaktiverad.

 4. Swift misstänker att den elektriska skotern flyttas av obehöriga användare.

 5. Omständigheter som får Swift att misstänka att den elektriska skotern har tappats bort eller stulits.

 

1.4.9 Vem är ansvarig för stöld?

Den person som senast använder elskotern är ansvarig för om den är stulen eller förlorad om det inte finns någon anledning att misstänka att du inte ska vara ansvarig. I händelse av att Swift misstänker att du är ansvarig för en stulen eller förlorad elektrisk skoter, har Swift rätt att vidta lämpliga åtgärder enligt detta avtal mot dig. Du kan behöva betala skadestånd i den utsträckning som krävs för att säkerställa att Swifts elektriska skoter placeras i samma läge som om skadorna inte hade inträffat. 

 

1.4.9.1 Skador

Du är aldrig ansvarig för normalt slitage. Du samtycker till att den elektriska skotern måste returneras i det skick som den ursprungligen hittades vid aktiveringstillfället. Du samtycker till att du är ansvarig för alla typer av missbruk av den elektriska skotern, konsekvenser som uppstår på grund av dina handlingar och ditt beteende, förluster och kostnader och kostnader som uppstår i samband med en förlorad eller stulen skoter.

 

1.4.10 Batterinivå

Du förstår och accepterar att batterinivån påverkas av din körning, vilket innebär att din hastighet kan minskas och stoppas helt om batteriet tar slut. Swift vägrar helt att garantera batterinivån för en elektrisk skoter vid aktivering, det är upp till dig som kund att kontrollera batterinivån. Genom att acceptera våra villkor förstår du att batterinivån kan vara full, medium eller låg på grund av andra kunder som har använt den elektriska skotern före dig.

 

Swift frångår sig allt ansvar med avseende på batterinivån eftersom de påverkas beroende på din körning, väderförhållanden och vägförhållanden. Det finns inga garantier som Swift kan ge angående batterierna och det är därför ditt ansvar att kontrollera batterinivån då och då under användning.

 

1.5 Ditt riskantagande

Du är ensam ansvarig för att köra säkert med den elektriska skotern. Du förstår att elektriska maskiner kan orsaka fel. Fel kan orsaka skador. Dessutom förstår du att din prestanda på en elektrisk skoter innebär risker och faror för dig och andra. Personskador och skador på egendom är risker och faror som inte alltid kan förutsägas eller undvikas. Du samtycker till att dessa typer av skador är ditt ansvar och att du själv bestämmer om du ska bära hjälm eller annan skyddsutrustning under användning, som Swift rekommenderar. 

Dessutom förstår du att om din användning av Swifts tjänster leder till skada eller skada på någon annan person eller egendom, kan du hållas ansvarig för de resulterande skadorna och relaterade kostnader. Genom att använda våra tjänster tar du det fulla ansvaret för de relaterade riskerna och farorna som följer med användningen av våra skotrar och du samtycker till att Swift inte kommer att hållas ansvarigt för eventuella skador eller kostnader som orsakats av dig, när det gäller personskador, skador på den elektriska skotern eller egendomsskador. 

 

1.6 Rapportera incidenter

Godkännande av dessa villkor innebär att du intygar att du inte kommer att använda skotern i händelse av en defekt på skotern. Det är upp till dig som kund att göra en säkerhetskontroll av hela skotern innan du åker. Swift avråder dig helt från att använda en skoter som har defekter. Swift uppmuntrar dig till att kontrollera skoterns batterinivå före användning för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Swift rekommenderar att du undviker att använda en skoter med låg batterinivå. Om du upptäcker fel på skoter under en säkerhetskontroll måste du meddela detta till Swift omedelbart. 

 

2 Avgifter och olika betalningsmetoder

2.1 Betalning

Genom att betala per användning får du tillgång till de tjänster som Swift erbjuder. Instruktionerna för att använda våra elektriska skotrar kommer i samband med din registrering som du enkelt kan följa för att använda våra tjänster. När du betalar för användningen av en elektrisk skoter får du en orderbekräftelse som skickas till det e-postmeddelande du angav vid registrering. 

 

Du kan korrigera fel, till exempel inmatningsfel, tills du skickar in din betalning till Swift. Så snart du skickar betalningen har du godkänt Swifts villkor. Avgifterna inkluderar skatter som moms. Du kommer att debiteras via det kort du gav till Swift som betalningsmetod. Du kommer inte att debiteras förrän du har accepterat betalningen. När du har godkänt betalningen kommer du att debiteras för tjänsten. 

 

2.1.1 Giltigt kredit- / betalkort krävs

Du måste ange ett giltigt kortnummer och utgångsdatum innan du registrerar dig för att kunna använda Swifts tjänster. Du godkänner vidare att du är den rättmätiga ägaren av det kredit- / betalkort som används. Du samtycker också till att Swift debiterar dig för den tillhandahållna tjänsten. Du bestrider avgiften genom att mejla Contact@swiftscooters.se, det ska göras så snart som möjligt och det är upp till dig att ge Swift den information som behövs för att lösa situationen. Exempel på information som krävs kan vara ruttinformation, ruttdatum och start- och sluttider. Du måste omedelbart meddela Swift om alla ändringar på ditt kredit- / bankkort.

 

2.2 Rabattkod

Engångserbjudanden som rabattkoder löses in via Swift-appen. Rabatterna kan löpa under längre tid och kan innehålla studentrabatter eller en engångskampanj. Swift förbehåller sig rätten att ändra och/eller avbryta rabatter när som helst. Observera att rabatter är begränsade till kunder och skapade konton. Rabatterna kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

 

2.3 Uthyrningstid

Du kan hyra en elektrisk skoter i högst 24 timmar, vilket innebär att du samtycker till att inaktivera den elektriska skotern inom 24 timmar efter att den har aktiverats. Om du tänker hyra den i mer än 24 timmar, se till att inaktivera den under de första 24 timmarna och sedan aktivera den igen. Swift håller inte koll på tiden för dig, du samtycker till att hålla reda på tiderna och följa 24-timmarsregeln.

 

2.4 Insamlingsavgifter

Om du inte kan returnera elskotern till ett giltigt område (alltså om du parkerar i ett område som privat egendom, inhägnat område etc.) och ber Swift att hämta produkten åt dig kan du komma att debiteras upp till 800 SEK. Om du överger produkten utan att inaktivera den inom ett godkänt område och inte meddelar Swift om detta, är du ansvarig för ett belopp på 2000 SEK för att återställa produkten. Om du inte returnerar din Swift-skoter kommer en polisanmälan att göras mot dig och du kommer att debiteras 9500 SEK. Avgifter kan ändras genom beslut som fattas av Swift. 

 

3 Integritetspolicy

Information som är lagrad i enlighet mot vår integritetspolicy: All personligt identifierbar information som innehas av Swift och som relaterar till dig, inklusive alla namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, kortnummer, lagras av Swift i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer om vår integritetspolicy här:

https://www.swiftscooters.se/integritetspolicy

 

4 Återbetalning

4.1 Returpolicy

Enligt konsumentköplagen har du rätt att säga upp det avtal du ingått med Swift inom 14 dagar. Din ångerrätt regleras också i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du godkänner härmed att ångerrätten endast är giltig om du inte har använt produkten i fråga och kommer att meddela Swift inom tidsgränsen. Detta innebär att du inte kan göra anspråk på din ångerrätt om du har använt produkten och betalat för den. 

 

För att hävda din ångerrätt måste du meddela Swift genom att skicka ett e-postmeddelande till Contact@swiftscooters.se.

 

4.2 Ångerrätt

Om du gör anspråk på din rätt till ångerrätt och uppfyller kraven enligt punkt 4.1 kommer vi att göra en återbetalning till dig så snart som möjligt. Vi har dock en 14-dagars frist för att göra detta från det att vi blir medvetna om ditt fall. Swift återbetalar endast det belopp du betalat till Swift, oavsett om en rabattkod användes eller inte. Återbetalningen sker till det kredit- /bankkort som registrerats hos Swift om inte annat anges eller avtalats. 

 

5 Slutligt avtal

Du godkänner att detta avtal gäller med full effekt och föregår alla andra avtal som undertecknats i enlighet med Swift. 

Du intygar att du är minst 18 år och har läst och accepterat villkoren i detta avtal.

 

6 Tolkning av detta avtal

Rubriker i detta avtal påverkar inte detta avtal och dess innehåll och att avtalet inte är exklusivt i sin mening.

Användarvillkor för Swift Scooters.

VÄNLIGEN LÄS VARJE BESTÄMMELSE I DETTA AVTAL NOGGRANT. GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER ACCEPTERAR DU DE METODER SOM BESKRIVS I DETTA ANVÄNDARAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER ANVÄNDARAVTALET, ANVÄND INTE TJÄNSTERNA.

 

Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkesslag. Du får inte kopiera eller modifiera appen, någon del av appen eller våra varumärken på något sätt. Du får inte försöka extrahera källkoden för appen och du bör inte försöka översätta appen till andra språk eller skapa derivat versioner. Appen i sig, alla varumärken, upphovsrätt och databasrättigheter samt andra immateriella rättigheter relaterade till appen, tillhör Swift Mobility AB. Swift Mobility AB har åtagit sig att se till att appen är så användbar och effektiv som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i appen och debitera dig för dess tjänster utan att meddela dig i förväg. Detta användaravtal och användarvillkoren (tillsammans med ‘’avtalet’’) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (‘’du’’, ‘’din’’ eller användare) och Swift Mobility AB, som gör affärer som Swift (‘’Swift’’, ‘’Vi’’ eller ‘’Våra’’). Detta avtal anger de materiella villkoren som reglerar din användning av våra tjänster. För din användning av tjänsterna kräver Swift att du (‘’du’’) godkänner alla villkor i detta avtal, i tillämpliga fall. 

 

‘’Avtal’’ betyder detta avtal.

‘’Integritetspolicy’’ avser den integritetspolicy som görs tillgänglig av Swift på (https://www.swiftscooters.se/integritet). 

‘’Elsparkcyklar’’ betyder Swifts elektriska skotrar,

‘’Elektriska Swift skotrar’’ betyder de elektriska skotrarna som Swift hyr ut.

 

‘’Prenumeration’’ avser rätten att använda tjänsterna antingen genom ett abonnemang baserat köp (t.ex. månadskort) eller köp av en fast användningsperiod (t.ex. 24-timmarspass), såsom beskrivs närmare i applikationen.

‘’Elskoter’’ avser Swifts elektriska skotrar, mobilitetstjänster eller liknande hårdvara som tilldelats av Swift.

‘’Tjänster’’ avser elfordonet, webbplatsen, Swift-appen och dess relaterade tjänster som beskrivs och görs tillgängliga på webbplatsen och Swift-appen tillsammans med all annan relaterad tjänst och den information som görs tillgänglig.

‘’Användningsområde’’ är de områden som definierats och anges i Swift-appen där det elektriska fordonet kan drivas och göras tillgängligt. 

‘’Swift’’ betyder Swift Mobility AB, organisationsnummer 559288-0909, Nystrandsgatan 23, 63346 Eskilstuna Sverige.

 

‘’Swift-appen’’ avser alla Swift-programvaror som är tillgängliga via dator och mobila enheter och med vilka du kan komma åt de elektriska fordonen.

‘’Webbplats’’ hänvisar till Swifts hemsida: https://www.swiftscooters.se

Vi samtycker till att låta dig hyra produkterna, i enlighet med villkoren i detta avtal. Om inte annat anges.

 

Alla monetära värde som anges i detta avtal ska anses vara denominerade i svenska kronor (SEK).

 

1 Allmänna villkor

1.1.1 Avtal och parter

Du är den ensamma användaren av tjänsterna som erbjuds av Swift och är således ensam ansvarig för att följa Swifts villkor. Parterna i detta avtal är du och Swift. Det är ditt ansvar att se till att Swifts egendom används på rätt sätt av dig och ingen annan.

 

1.1.2 Åldersgräns

Du intygar att du är minst 18 år när du accepterar dessa villkor.

 

1.1.3 Swifts egendom

Genom att godkänna villkoren godkänner du att använda Swifts tjänster som appen, webbplatsen, immateriella rättigheter och den elektriska skotern på ett respektfullt sätt. Du samtycker till att använda tjänsterna för vilket syfte tjänsten är avsedd för. Dessutom innebär det att du som kund inte får begränsa Swifts egendom genom att använda Swifts tjänster för andra ändamål än Swifts.

 

1.2 Uthyrning

1.2.1 Du och Swift’s elektriska skoter

Du är ansvarig för att bedöma din totala körförmåga, väderförhållanden som glidning, medicinska tillstånd och andra faktorer som kan påverka din förmåga att använda Swifts elektriska skotrar på ett säkert sätt. Användningen av Swifts elektriska skotrar måste utföras på ett säkert och respektfullt sätt, vilket innebär att du måste ta hänsyn till faktorer som kan utgöra en risk för dig och allmänheten när du kör.

 

Tänk på dessa faktorer:

 • Hastighet

 • Bromssträcka

 • Väderförhållande

 • Din nuvarande körförmåga

 • Andra potentiella risker 

 • Hur man använder Swifts elektriska skoter

 

Dessutom intygar godkännandet av dessa villkor att du inte kommer att använda den elektriska skotern i händelse av en defekt på den elektriska skotern. Det är ditt ansvar som kund att göra en säkerhetskontroll av hela den elektriska skotern. Swift avråder dig helt från att använda en elektrisk skoter ifall den har drabbats av en defekt. Swift uppmuntrar dig att kontrollera batterinivån innan du använder skotern för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Vi avråder dig från att använda en elektrisk skoter med låg batterinivå. I händelse av en upptäckt defekt måste du meddela Swift.

 

1.2.2 Tillgänglighet

Du samtycker till att Swifts elektriska skotrar endast är tillgängliga under bra väderförhållanden. Dessutom godkänner du att skotrarna inte kommer att vara tillgängliga hela tiden under säsongen på grund av de elektriska skotrarnas batteritid. Tillgången på elektriska skotrar är begränsad under reparationer, force majeure och omständigheter som gör det omöjligt för Swift att tillhandahålla tjänsten. 

 

1.2.2.1 Force Majeure

Det är en klausul i detta avtal som kan betecknas som ‘’Ursäktlig avtalsbrott’’. Force Majeure strävar efter att frigöra kontrakt överträdelser eftersom brottet ligger utanför parternas kontroll. Partiet kan inte förutse, förhindra eller påverka händelsen i fråga. Med andra ord, oförutsägbara händelser som varken Swift eller du kan kontrollera kommer att frigöra båda parterna från att hållas ansvariga för till exempel fel eller skador. 

 

Exempel på situationer där varken Swift eller du kan påverka resultatet är naturkatastrofer som översvämningar och krig. Oförutsedda händelser är till exempel orkaner och blixtnedslag.

 

1.2.3 Deaktivering

Swift kan begära att en elektrisk skoter avaktiveras när som helst vid behov.

 

1.3 Säkerhet

Swift avstår från ansvaret för din resa. Det åligger dig som kund att tänka på din egen säkerhet som att bära hjälm när du kör för att undvika skador vid till exempel en kollision. Swift rekommenderar starkt att du använder hjälm när du kör. 

 

1.3.1 Den elektriska skotern är ett elfordon

Du samtycker till att använda en elektrisk skoter. En elektrisk skoter kräver att du hanterar den försiktigt med största säkerhet från din sida. Se avsnitt 1.5 där du samtycker till att de elektriska skotrarna måste laddas för att kunna användas och användas för avsedda ändamål. 

 

1.4 Ansvar och ansvarsbegränsning

1.4.1 Lagar och förordningar

Du som kund är ansvarig för att följa de lagar och regler som regleras i det land där den elektriska skotern används. Det är ditt ansvar att aktivera och avaktivera den elektriska skotern i enlighet med de lagar och förordningar som finns i det land där den elektriska skotern används.

 

1.4.2 Områdesbegränsningar

När du laddar ned Swift-appen och du har skapat ett konto, lagt till en betalningsmetod och aktiverat din hyrtid kan du börja använda din Swift-skoter. För att inaktivera hyresperioden, inaktivera den via Swift-appen.

 

Swifts elektriska skotrar kan bara inaktiveras inom vissa områden. Kontrollera Swift-kartan för att se de områden där din elektriska skoter kan inaktiveras. Genom att följa dessa villkor förstår du att elskotern inte kan inaktiveras överallt, vilket innebär att hyrestiden fortsätter tills du befinner dig i ett godkänt parkeringsområde. Swift rekommenderar starkt att du granskar Swift-kartan innan du använder skotern. 

 

Det är strängt förbjudet att överföra en Swift-skoter från en stad till en annan. 

 

De elektriska skotrarna får inte parkeras på privata fastigheter. Förbud mot parkering på bilvägar, inomhus, dolda platser som buskar eller liknande.

 

Det är strängt förbjudet att hindra andra användare från att låsa upp den elektriska skotern genom att gömma sig, lämna den aktiverad eller på annat sätt göra det omöjligt för andra användare att låsa upp skotern.

 

1.4.3 Syfte med användning

Du samtycker till att inte använda den elektriska skotern för något annat ändamål än att transportera dig själv mellan olika platser på ett miljövänligt sätt. Du får inte använda den elektriska skotern för att tävla med någon, leka med den i lekparker etc. Använd den bara för avsedda ändamål, till exempel för att uppleva din stad eller för transport.

 

Du samtycker också till att köra på lagliga vägar där det inte finns något förbud för dig att köra. Dessutom accepterar du att inte köra på grus, berg, gräsmattor, vatten (pool, hav, damm, vattendrag, sjöar, etc) och andra platser där du kan skada dig själv och den elektriska skotern. 

 

1.4.4 Obehörig användning av Swifts egendom

Det är strängt förbjudet att försöka komma åt, hacka, modifiera, manipulera eller reparera Swifts material, hårdvara, information, Swift-appen, koder (såsom källkoder), webbplats eller den elektriska skotern. Du får endast använda vår app, webbplats och vår elektriska skoter för det ändamål för vilket du godkänner detta avtal.

 

1.4.5 Max vikt

Swifts elektriska skotrar har en maximal viktgräns på 120 kg, du godkänner att aldrig överskrida den maximala viktgränsen. Din maximala vikt beräknas som din vikt samt tillbehör som du har/bär.

 

1.4.6 Tunga föremål på Swifts elektriska skoter

Du samtycker till att inte hänga föremål på den elektriska skotern eller bära tunga föremål medan du använder elskotern som kan orsaka skada på egendomen, hindra din körförmåga eller förhindra en säker körning. Det är strikt förbjudet att åka mer än en person på en elektrisk skoter. Dessutom är det förbjudet att använda mobiltelefon under körning eftersom det utgör en säkerhetsrisk och genom att använda en skoter godkänner du automatiskt dessa villkor.

 

När du använder en elektrisk skoter bör du göra det medan du är i ett helt nykter skick. Saker som kan påverka ditt nyktra sinnestillstånd inkluderar droger, alkohol och medicin som kan påverka din körförmåga. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att inte påverkas av något som kan påverka dig, din säkerhet och din körförmåga. 

 

1.4.7 Skyldighet att rapportera incidenter

Om du kraschar, deltar i en olycka, skadar dig själv, skadar den elektriska skotern eller förlorar en elektrisk skoter, måste du rapportera detta till Swift så snabbt som möjligt. 

 

1.4.7.1 Om stöld eller skada uppstår. 

Om du råkar drabbas av en personskada, materiell skada eller en skada orsakad av en tredje part, måste du ringa och anmäla händelsen till polisen i den kommun där du befinner dig och rapportera händelsen omedelbart till Swift. 

 

1.4.8 Rapportering av stöld

Om den elektriska skotern stulits under din hyresperiod är du skyldig att ringa och anmäla händelsen till polisen. En skoter kan eller kommer att betraktas som stulen om:

 

 1. Den elektriska skotern är parkerad i ett icke-godkänt område.

 2. Hyrestiden överstiger 24 timmar.

 3. Den elektriska skoterns GPS är avaktiverad.

 4. Swift misstänker att den elektriska skotern flyttas av obehöriga användare.

 5. Omständigheter som får Swift att misstänka att den elektriska skotern har tappats bort eller stulits.

 

1.4.9 Vem är ansvarig för stöld?

Den person som senast använder elskotern är ansvarig för om den är stulen eller förlorad om det inte finns någon anledning att misstänka att du inte ska vara ansvarig. I händelse av att Swift misstänker att du är ansvarig för en stulen eller förlorad elektrisk skoter, har Swift rätt att vidta lämpliga åtgärder enligt detta avtal mot dig. Du kan behöva betala skadestånd i den utsträckning som krävs för att säkerställa att Swifts elektriska skoter placeras i samma läge som om skadorna inte hade inträffat. 

 

1.4.9.1 Skador

Du är aldrig ansvarig för normalt slitage. Du samtycker till att den elektriska skotern måste returneras i det skick som den ursprungligen hittades vid aktiveringstillfället. Du samtycker till att du är ansvarig för alla typer av missbruk av den elektriska skotern, konsekvenser som uppstår på grund av dina handlingar och ditt beteende, förluster och kostnader och kostnader som uppstår i samband med en förlorad eller stulen skoter.

 

1.4.10 Batterinivå

Du förstår och accepterar att batterinivån påverkas av din körning, vilket innebär att din hastighet kan minskas och stoppas helt om batteriet tar slut. Swift vägrar helt att garantera batterinivån för en elektrisk skoter vid aktivering, det är upp till dig som kund att kontrollera batterinivån. Genom att acceptera våra villkor förstår du att batterinivån kan vara full, medium eller låg på grund av andra kunder som har använt den elektriska skotern före dig.

 

Swift frångår sig allt ansvar med avseende på batterinivån eftersom de påverkas beroende på din körning, väderförhållanden och vägförhållanden. Det finns inga garantier som Swift kan ge angående batterierna och det är därför ditt ansvar att kontrollera batterinivån då och då under användning.

 

1.5 Ditt riskantagande

Du är ensam ansvarig för att köra säkert med den elektriska skotern. Du förstår att elektriska maskiner kan orsaka fel. Fel kan orsaka skador. Dessutom förstår du att din prestanda på en elektrisk skoter innebär risker och faror för dig och andra. Personskador och skador på egendom är risker och faror som inte alltid kan förutsägas eller undvikas. Du samtycker till att dessa typer av skador är ditt ansvar och att du själv bestämmer om du ska bära hjälm eller annan skyddsutrustning under användning, som Swift rekommenderar. 

Dessutom förstår du att om din användning av Swifts tjänster leder till skada eller skada på någon annan person eller egendom, kan du hållas ansvarig för de resulterande skadorna och relaterade kostnader. Genom att använda våra tjänster tar du det fulla ansvaret för de relaterade riskerna och farorna som följer med användningen av våra skotrar och du samtycker till att Swift inte kommer att hållas ansvarigt för eventuella skador eller kostnader som orsakats av dig, när det gäller personskador, skador på den elektriska skotern eller egendomsskador. 

 

1.6 Rapportera incidenter

Godkännande av dessa villkor innebär att du intygar att du inte kommer att använda skotern i händelse av en defekt på skotern. Det är upp till dig som kund att göra en säkerhetskontroll av hela skotern innan du åker. Swift avråder dig helt från att använda en skoter som har defekter. Swift uppmuntrar dig till att kontrollera skoterns batterinivå före användning för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Swift rekommenderar att du undviker att använda en skoter med låg batterinivå. Om du upptäcker fel på skoter under en säkerhetskontroll måste du meddela detta till Swift omedelbart. 

 

2 Avgifter och olika betalningsmetoder

2.1 Betalning

Genom att betala per användning får du tillgång till de tjänster som Swift erbjuder. Instruktionerna för att använda våra elektriska skotrar kommer i samband med din registrering som du enkelt kan följa för att använda våra tjänster. När du betalar för användningen av en elektrisk skoter får du en orderbekräftelse som skickas till det e-postmeddelande du angav vid registrering. 

 

Du kan korrigera fel, till exempel inmatningsfel, tills du skickar in din betalning till Swift. Så snart du skickar betalningen har du godkänt Swifts villkor. Avgifterna inkluderar skatter som moms. Du kommer att debiteras via det kort du gav till Swift som betalningsmetod. Du kommer inte att debiteras förrän du har accepterat betalningen. När du har godkänt betalningen kommer du att debiteras för tjänsten. 

 

2.1.1 Giltigt kredit- / betalkort krävs

Du måste ange ett giltigt kortnummer och utgångsdatum innan du registrerar dig för att kunna använda Swifts tjänster. Du godkänner vidare att du är den rättmätiga ägaren av det kredit- / betalkort som används. Du samtycker också till att Swift debiterar dig för den tillhandahållna tjänsten. Du bestrider avgiften genom att mejla Contact@swiftscooters.se, det ska göras så snart som möjligt och det är upp till dig att ge Swift den information som behövs för att lösa situationen. Exempel på information som krävs kan vara ruttinformation, ruttdatum och start- och sluttider. Du måste omedelbart meddela Swift om alla ändringar på ditt kredit- / bankkort.

 

2.2 Rabattkod

Engångserbjudanden som rabattkoder löses in via Swift-appen. Rabatterna kan löpa under längre tid och kan innehålla studentrabatter eller en engångskampanj. Swift förbehåller sig rätten att ändra och/eller avbryta rabatter när som helst. Observera att rabatter är begränsade till kunder och skapade konton. Rabatterna kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

 

2.3 Uthyrningstid

Du kan hyra en elektrisk skoter i högst 24 timmar, vilket innebär att du samtycker till att inaktivera den elektriska skotern inom 24 timmar efter att den har aktiverats. Om du tänker hyra den i mer än 24 timmar, se till att inaktivera den under de första 24 timmarna och sedan aktivera den igen. Swift håller inte koll på tiden för dig, du samtycker till att hålla reda på tiderna och följa 24-timmarsregeln.

 

2.4 Insamlingsavgifter

Om du inte kan returnera elskotern till ett giltigt område (alltså om du parkerar i ett område som privat egendom, inhägnat område etc.) och ber Swift att hämta produkten åt dig kan du komma att debiteras upp till 800 SEK. Om du överger produkten utan att inaktivera den inom ett godkänt område och inte meddelar Swift om detta, är du ansvarig för ett belopp på 2000 SEK för att återställa produkten. Om du inte returnerar din Swift-skoter kommer en polisanmälan att göras mot dig och du kommer att debiteras 9500 SEK. Avgifter kan ändras genom beslut som fattas av Swift. 

 

3 Integritetspolicy

Information som är lagrad i enlighet mot vår integritetspolicy: All personligt identifierbar information som innehas av Swift och som relaterar till dig, inklusive alla namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, kortnummer, lagras av Swift i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer om vår integritetspolicy här:

https://www.swiftscooters.se/integritetspolicy

 

4 Återbetalning

4.1 Returpolicy

Enligt konsumentköplagen har du rätt att säga upp det avtal du ingått med Swift inom 14 dagar. Din ångerrätt regleras också i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du godkänner härmed att ångerrätten endast är giltig om du inte har använt produkten i fråga och kommer att meddela Swift inom tidsgränsen. Detta innebär att du inte kan göra anspråk på din ångerrätt om du har använt produkten och betalat för den. 

 

För att hävda din ångerrätt måste du meddela Swift genom att skicka ett e-postmeddelande till Contact@swiftscooters.se.

 

4.2 Ångerrätt

Om du gör anspråk på din rätt till ångerrätt och uppfyller kraven enligt punkt 4.1 kommer vi att göra en återbetalning till dig så snart som möjligt. Vi har dock en 14-dagars frist för att göra detta från det att vi blir medvetna om ditt fall. Swift återbetalar endast det belopp du betalat till Swift, oavsett om en rabattkod användes eller inte. Återbetalningen sker till det kredit- /bankkort som registrerats hos Swift om inte annat anges eller avtalats. 

 

5 Slutligt avtal

Du godkänner att detta avtal gäller med full effekt och föregår alla andra avtal som undertecknats i enlighet med Swift. 

Du intygar att du är minst 18 år och har läst och accepterat villkoren i detta avtal.

 

6 Tolkning av detta avtal

Rubriker i detta avtal påverkar inte detta avtal och dess innehåll och att avtalet inte är exklusivt i sin mening.

VÄNLIGEN LÄS VARJE BESTÄMMELSE I DETTA AVTAL NOGGRANT. GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER ACCEPTERAR DU DE METODER SOM BESKRIVS I DETTA ANVÄNDARAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER ANVÄNDARAVTALET, ANVÄND INTE TJÄNSTERNA.

 

Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkesslag. Du får inte kopiera eller modifiera appen, någon del av appen eller våra varumärken på något sätt. Du får inte försöka extrahera källkoden för appen och du bör inte försöka översätta appen till andra språk eller skapa derivat versioner. Appen i sig, alla varumärken, upphovsrätt och databasrättigheter samt andra immateriella rättigheter relaterade till appen, tillhör Swift Mobility AB. Swift Mobility AB har åtagit sig att se till att appen är så användbar och effektiv som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i appen och debitera dig för dess tjänster utan att meddela dig i förväg. Detta användaravtal och användarvillkoren (tillsammans med ‘’avtalet’’) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (‘’du’’, ‘’din’’ eller användare) och Swift Mobility AB, som gör affärer som Swift (‘’Swift’’, ‘’Vi’’ eller ‘’Våra’’). Detta avtal anger de materiella villkoren som reglerar din användning av våra tjänster. För din användning av tjänsterna kräver Swift att du (‘’du’’) godkänner alla villkor i detta avtal, i tillämpliga fall. 

 

‘’Avtal’’ betyder detta avtal.

‘’Integritetspolicy’’ avser den integritetspolicy som görs tillgänglig av Swift på (https://www.swiftscooters.se/integritet). 

‘’Elsparkcyklar’’ betyder Swifts elektriska skotrar,

‘’Elektriska Swift skotrar’’ betyder de elektriska skotrarna som Swift hyr ut.

 

‘’Prenumeration’’ avser rätten att använda tjänsterna antingen genom ett abonnemang baserat köp (t.ex. månadskort) eller köp av en fast användningsperiod (t.ex. 24-timmarspass), såsom beskrivs närmare i applikationen.

‘’Elskoter’’ avser Swifts elektriska skotrar, mobilitetstjänster eller liknande hårdvara som tilldelats av Swift.

‘’Tjänster’’ avser elfordonet, webbplatsen, Swift-appen och dess relaterade tjänster som beskrivs och görs tillgängliga på webbplatsen och Swift-appen tillsammans med all annan relaterad tjänst och den information som görs tillgänglig.

‘’Användningsområde’’ är de områden som definierats och anges i Swift-appen där det elektriska fordonet kan drivas och göras tillgängligt. 

‘’Swift’’ betyder Swift Mobility AB, organisationsnummer 559288-0909, Nystrandsgatan 23, 63346 Eskilstuna Sverige.

 

‘’Swift-appen’’ avser alla Swift-programvaror som är tillgängliga via dator och mobila enheter och med vilka du kan komma åt de elektriska fordonen.

‘’Webbplats’’ hänvisar till Swifts hemsida: https://www.swiftscooters.se

Vi samtycker till att låta dig hyra produkterna, i enlighet med villkoren i detta avtal. Om inte annat anges.

 

Alla monetära värde som anges i detta avtal ska anses vara denominerade i svenska kronor (SEK).

 

1 Allmänna villkor

1.1.1 Avtal och parter

Du är den ensamma användaren av tjänsterna som erbjuds av Swift och är således ensam ansvarig för att följa Swifts villkor. Parterna i detta avtal är du och Swift. Det är ditt ansvar att se till att Swifts egendom används på rätt sätt av dig och ingen annan.

 

1.1.2 Åldersgräns

Du intygar att du är minst 18 år när du accepterar dessa villkor.

 

1.1.3 Swifts egendom

Genom att godkänna villkoren godkänner du att använda Swifts tjänster som appen, webbplatsen, immateriella rättigheter och den elektriska skotern på ett respektfullt sätt. Du samtycker till att använda tjänsterna för vilket syfte tjänsten är avsedd för. Dessutom innebär det att du som kund inte får begränsa Swifts egendom genom att använda Swifts tjänster för andra ändamål än Swifts.

 

1.2 Uthyrning

1.2.1 Du och Swift’s elektriska skoter

Du är ansvarig för att bedöma din totala körförmåga, väderförhållanden som glidning, medicinska tillstånd och andra faktorer som kan påverka din förmåga att använda Swifts elektriska skotrar på ett säkert sätt. Användningen av Swifts elektriska skotrar måste utföras på ett säkert och respektfullt sätt, vilket innebär att du måste ta hänsyn till faktorer som kan utgöra en risk för dig och allmänheten när du kör.

 

Tänk på dessa faktorer:

 • Hastighet

 • Bromssträcka

 • Väderförhållande

 • Din nuvarande körförmåga

 • Andra potentiella risker 

 • Hur man använder Swifts elektriska skoter

 

Dessutom intygar godkännandet av dessa villkor att du inte kommer att använda den elektriska skotern i händelse av en defekt på den elektriska skotern. Det är ditt ansvar som kund att göra en säkerhetskontroll av hela den elektriska skotern. Swift avråder dig helt från att använda en elektrisk skoter ifall den har drabbats av en defekt. Swift uppmuntrar dig att kontrollera batterinivån innan du använder skotern för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Vi avråder dig från att använda en elektrisk skoter med låg batterinivå. I händelse av en upptäckt defekt måste du meddela Swift.

 

1.2.2 Tillgänglighet

Du samtycker till att Swifts elektriska skotrar endast är tillgängliga under bra väderförhållanden. Dessutom godkänner du att skotrarna inte kommer att vara tillgängliga hela tiden under säsongen på grund av de elektriska skotrarnas batteritid. Tillgången på elektriska skotrar är begränsad under reparationer, force majeure och omständigheter som gör det omöjligt för Swift att tillhandahålla tjänsten. 

 

1.2.2.1 Force Majeure

Det är en klausul i detta avtal som kan betecknas som ‘’Ursäktlig avtalsbrott’’. Force Majeure strävar efter att frigöra kontrakt överträdelser eftersom brottet ligger utanför parternas kontroll. Partiet kan inte förutse, förhindra eller påverka händelsen i fråga. Med andra ord, oförutsägbara händelser som varken Swift eller du kan kontrollera kommer att frigöra båda parterna från att hållas ansvariga för till exempel fel eller skador. 

 

Exempel på situationer där varken Swift eller du kan påverka resultatet är naturkatastrofer som översvämningar och krig. Oförutsedda händelser är till exempel orkaner och blixtnedslag.

 

1.2.3 Deaktivering

Swift kan begära att en elektrisk skoter avaktiveras när som helst vid behov.

 

1.3 Säkerhet

Swift avstår från ansvaret för din resa. Det åligger dig som kund att tänka på din egen säkerhet som att bära hjälm när du kör för att undvika skador vid till exempel en kollision. Swift rekommenderar starkt att du använder hjälm när du kör. 

 

1.3.1 Den elektriska skotern är ett elfordon

Du samtycker till att använda en elektrisk skoter. En elektrisk skoter kräver att du hanterar den försiktigt med största säkerhet från din sida. Se avsnitt 1.5 där du samtycker till att de elektriska skotrarna måste laddas för att kunna användas och användas för avsedda ändamål. 

 

1.4 Ansvar och ansvarsbegränsning

1.4.1 Lagar och förordningar

Du som kund är ansvarig för att följa de lagar och regler som regleras i det land där den elektriska skotern används. Det är ditt ansvar att aktivera och avaktivera den elektriska skotern i enlighet med de lagar och förordningar som finns i det land där den elektriska skotern används.

 

1.4.2 Områdesbegränsningar

När du laddar ned Swift-appen och du har skapat ett konto, lagt till en betalningsmetod och aktiverat din hyrtid kan du börja använda din Swift-skoter. För att inaktivera hyresperioden, inaktivera den via Swift-appen.

 

Swifts elektriska skotrar kan bara inaktiveras inom vissa områden. Kontrollera Swift-kartan för att se de områden där din elektriska skoter kan inaktiveras. Genom att följa dessa villkor förstår du att elskotern inte kan inaktiveras överallt, vilket innebär att hyrestiden fortsätter tills du befinner dig i ett godkänt parkeringsområde. Swift rekommenderar starkt att du granskar Swift-kartan innan du använder skotern. 

 

Det är strängt förbjudet att överföra en Swift-skoter från en stad till en annan. 

 

De elektriska skotrarna får inte parkeras på privata fastigheter. Förbud mot parkering på bilvägar, inomhus, dolda platser som buskar eller liknande.

 

Det är strängt förbjudet att hindra andra användare från att låsa upp den elektriska skotern genom att gömma sig, lämna den aktiverad eller på annat sätt göra det omöjligt för andra användare att låsa upp skotern.

 

1.4.3 Syfte med användning

Du samtycker till att inte använda den elektriska skotern för något annat ändamål än att transportera dig själv mellan olika platser på ett miljövänligt sätt. Du får inte använda den elektriska skotern för att tävla med någon, leka med den i lekparker etc. Använd den bara för avsedda ändamål, till exempel för att uppleva din stad eller för transport.

 

Du samtycker också till att köra på lagliga vägar där det inte finns något förbud för dig att köra. Dessutom accepterar du att inte köra på grus, berg, gräsmattor, vatten (pool, hav, damm, vattendrag, sjöar, etc) och andra platser där du kan skada dig själv och den elektriska skotern. 

 

1.4.4 Obehörig användning av Swifts egendom

Det är strängt förbjudet att försöka komma åt, hacka, modifiera, manipulera eller reparera Swifts material, hårdvara, information, Swift-appen, koder (såsom källkoder), webbplats eller den elektriska skotern. Du får endast använda vår app, webbplats och vår elektriska skoter för det ändamål för vilket du godkänner detta avtal.

 

1.4.5 Max vikt

Swifts elektriska skotrar har en maximal viktgräns på 120 kg, du godkänner att aldrig överskrida den maximala viktgränsen. Din maximala vikt beräknas som din vikt samt tillbehör som du har/bär.

 

1.4.6 Tunga föremål på Swifts elektriska skoter

Du samtycker till att inte hänga föremål på den elektriska skotern eller bära tunga föremål medan du använder elskotern som kan orsaka skada på egendomen, hindra din körförmåga eller förhindra en säker körning. Det är strikt förbjudet att åka mer än en person på en elektrisk skoter. Dessutom är det förbjudet att använda mobiltelefon under körning eftersom det utgör en säkerhetsrisk och genom att använda en skoter godkänner du automatiskt dessa villkor.

 

När du använder en elektrisk skoter bör du göra det medan du är i ett helt nykter skick. Saker som kan påverka ditt nyktra sinnestillstånd inkluderar droger, alkohol och medicin som kan påverka din körförmåga. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att inte påverkas av något som kan påverka dig, din säkerhet och din körförmåga. 

 

1.4.7 Skyldighet att rapportera incidenter

Om du kraschar, deltar i en olycka, skadar dig själv, skadar den elektriska skotern eller förlorar en elektrisk skoter, måste du rapportera detta till Swift så snabbt som möjligt. 

 

1.4.7.1 Om stöld eller skada uppstår. 

Om du råkar drabbas av en personskada, materiell skada eller en skada orsakad av en tredje part, måste du ringa och anmäla händelsen till polisen i den kommun där du befinner dig och rapportera händelsen omedelbart till Swift. 

 

1.4.8 Rapportering av stöld

Om den elektriska skotern stulits under din hyresperiod är du skyldig att ringa och anmäla händelsen till polisen. En skoter kan eller kommer att betraktas som stulen om:

 

 1. Den elektriska skotern är parkerad i ett icke-godkänt område.

 2. Hyrestiden överstiger 24 timmar.

 3. Den elektriska skoterns GPS är avaktiverad.

 4. Swift misstänker att den elektriska skotern flyttas av obehöriga användare.

 5. Omständigheter som får Swift att misstänka att den elektriska skotern har tappats bort eller stulits.

 

1.4.9 Vem är ansvarig för stöld?

Den person som senast använder elskotern är ansvarig för om den är stulen eller förlorad om det inte finns någon anledning att misstänka att du inte ska vara ansvarig. I händelse av att Swift misstänker att du är ansvarig för en stulen eller förlorad elektrisk skoter, har Swift rätt att vidta lämpliga åtgärder enligt detta avtal mot dig. Du kan behöva betala skadestånd i den utsträckning som krävs för att säkerställa att Swifts elektriska skoter placeras i samma läge som om skadorna inte hade inträffat. 

 

1.4.9.1 Skador

Du är aldrig ansvarig för normalt slitage. Du samtycker till att den elektriska skotern måste returneras i det skick som den ursprungligen hittades vid aktiveringstillfället. Du samtycker till att du är ansvarig för alla typer av missbruk av den elektriska skotern, konsekvenser som uppstår på grund av dina handlingar och ditt beteende, förluster och kostnader och kostnader som uppstår i samband med en förlorad eller stulen skoter.

 

1.4.10 Batterinivå

Du förstår och accepterar att batterinivån påverkas av din körning, vilket innebär att din hastighet kan minskas och stoppas helt om batteriet tar slut. Swift vägrar helt att garantera batterinivån för en elektrisk skoter vid aktivering, det är upp till dig som kund att kontrollera batterinivån. Genom att acceptera våra villkor förstår du att batterinivån kan vara full, medium eller låg på grund av andra kunder som har använt den elektriska skotern före dig.

 

Swift frångår sig allt ansvar med avseende på batterinivån eftersom de påverkas beroende på din körning, väderförhållanden och vägförhållanden. Det finns inga garantier som Swift kan ge angående batterierna och det är därför ditt ansvar att kontrollera batterinivån då och då under användning.

 

1.5 Ditt riskantagande

Du är ensam ansvarig för att köra säkert med den elektriska skotern. Du förstår att elektriska maskiner kan orsaka fel. Fel kan orsaka skador. Dessutom förstår du att din prestanda på en elektrisk skoter innebär risker och faror för dig och andra. Personskador och skador på egendom är risker och faror som inte alltid kan förutsägas eller undvikas. Du samtycker till att dessa typer av skador är ditt ansvar och att du själv bestämmer om du ska bära hjälm eller annan skyddsutrustning under användning, som Swift rekommenderar. 

Dessutom förstår du att om din användning av Swifts tjänster leder till skada eller skada på någon annan person eller egendom, kan du hållas ansvarig för de resulterande skadorna och relaterade kostnader. Genom att använda våra tjänster tar du det fulla ansvaret för de relaterade riskerna och farorna som följer med användningen av våra skotrar och du samtycker till att Swift inte kommer att hållas ansvarigt för eventuella skador eller kostnader som orsakats av dig, när det gäller personskador, skador på den elektriska skotern eller egendomsskador. 

 

1.6 Rapportera incidenter

Godkännande av dessa villkor innebär att du intygar att du inte kommer att använda skotern i händelse av en defekt på skotern. Det är upp till dig som kund att göra en säkerhetskontroll av hela skotern innan du åker. Swift avråder dig helt från att använda en skoter som har defekter. Swift uppmuntrar dig till att kontrollera skoterns batterinivå före användning för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Swift rekommenderar att du undviker att använda en skoter med låg batterinivå. Om du upptäcker fel på skoter under en säkerhetskontroll måste du meddela detta till Swift omedelbart. 

 

2 Avgifter och olika betalningsmetoder

2.1 Betalning

Genom att betala per användning får du tillgång till de tjänster som Swift erbjuder. Instruktionerna för att använda våra elektriska skotrar kommer i samband med din registrering som du enkelt kan följa för att använda våra tjänster. När du betalar för användningen av en elektrisk skoter får du en orderbekräftelse som skickas till det e-postmeddelande du angav vid registrering. 

 

Du kan korrigera fel, till exempel inmatningsfel, tills du skickar in din betalning till Swift. Så snart du skickar betalningen har du godkänt Swifts villkor. Avgifterna inkluderar skatter som moms. Du kommer att debiteras via det kort du gav till Swift som betalningsmetod. Du kommer inte att debiteras förrän du har accepterat betalningen. När du har godkänt betalningen kommer du att debiteras för tjänsten. 

 

2.1.1 Giltigt kredit- / betalkort krävs

Du måste ange ett giltigt kortnummer och utgångsdatum innan du registrerar dig för att kunna använda Swifts tjänster. Du godkänner vidare att du är den rättmätiga ägaren av det kredit- / betalkort som används. Du samtycker också till att Swift debiterar dig för den tillhandahållna tjänsten. Du bestrider avgiften genom att mejla Contact@swiftscooters.se, det ska göras så snart som möjligt och det är upp till dig att ge Swift den information som behövs för att lösa situationen. Exempel på information som krävs kan vara ruttinformation, ruttdatum och start- och sluttider. Du måste omedelbart meddela Swift om alla ändringar på ditt kredit- / bankkort.

 

2.2 Rabattkod

Engångserbjudanden som rabattkoder löses in via Swift-appen. Rabatterna kan löpa under längre tid och kan innehålla studentrabatter eller en engångskampanj. Swift förbehåller sig rätten att ändra och/eller avbryta rabatter när som helst. Observera att rabatter är begränsade till kunder och skapade konton. Rabatterna kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

 

2.3 Uthyrningstid

Du kan hyra en elektrisk skoter i högst 24 timmar, vilket innebär att du samtycker till att inaktivera den elektriska skotern inom 24 timmar efter att den har aktiverats. Om du tänker hyra den i mer än 24 timmar, se till att inaktivera den under de första 24 timmarna och sedan aktivera den igen. Swift håller inte koll på tiden för dig, du samtycker till att hålla reda på tiderna och följa 24-timmarsregeln.

 

2.4 Insamlingsavgifter

Om du inte kan returnera elskotern till ett giltigt område (alltså om du parkerar i ett område som privat egendom, inhägnat område etc.) och ber Swift att hämta produkten åt dig kan du komma att debiteras upp till 800 SEK. Om du överger produkten utan att inaktivera den inom ett godkänt område och inte meddelar Swift om detta, är du ansvarig för ett belopp på 2000 SEK för att återställa produkten. Om du inte returnerar din Swift-skoter kommer en polisanmälan att göras mot dig och du kommer att debiteras 9500 SEK. Avgifter kan ändras genom beslut som fattas av Swift. 

 

3 Integritetspolicy

Information som är lagrad i enlighet mot vår integritetspolicy: All personligt identifierbar information som innehas av Swift och som relaterar till dig, inklusive alla namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, kortnummer, lagras av Swift i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer om vår integritetspolicy här:

https://www.swiftscooters.se/integritetspolicy

 

4 Återbetalning

4.1 Returpolicy

Enligt konsumentköplagen har du rätt att säga upp det avtal du ingått med Swift inom 14 dagar. Din ångerrätt regleras också i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du godkänner härmed att ångerrätten endast är giltig om du inte har använt produkten i fråga och kommer att meddela Swift inom tidsgränsen. Detta innebär att du inte kan göra anspråk på din ångerrätt om du har använt produkten och betalat för den. 

 

För att hävda din ångerrätt måste du meddela Swift genom att skicka ett e-postmeddelande till Contact@swiftscooters.se.

 

4.2 Ångerrätt

Om du gör anspråk på din rätt till ångerrätt och uppfyller kraven enligt punkt 4.1 kommer vi att göra en återbetalning till dig så snart som möjligt. Vi har dock en 14-dagars frist för att göra detta från det att vi blir medvetna om ditt fall. Swift återbetalar endast det belopp du betalat till Swift, oavsett om en rabattkod användes eller inte. Återbetalningen sker till det kredit- /bankkort som registrerats hos Swift om inte annat anges eller avtalats. 

 

5 Slutligt avtal

Du godkänner att detta avtal gäller med full effekt och föregår alla andra avtal som undertecknats i enlighet med Swift. 

Du intygar att du är minst 18 år och har läst och accepterat villkoren i detta avtal.

 

6 Tolkning av detta avtal

Rubriker i detta avtal påverkar inte detta avtal och dess innehåll och att avtalet inte är exklusivt i sin mening.

bottom of page